0413-356094 info@lumagroup.nl
Jens
Ecologie

ADVISEUR ECOLOGIE Detavast Full Time

 • Detavast
 • Full Time
 • Groningen
 • Jij let op de werkzaamheden en activiteiten van Gasunie in verhouding tot flora en fauna. Regelmatig staat het onderzoek van de Adviseur Ecologie in het teken van een verandering in een ecosysteem die door toedoen van Gasunie plaats zal vinden of al is veroorzaakt. Denk hierbij aan het onderhoud aan bestaande transportleidingen, onderhoud aan een bestaande installaties, aanleg van nieuwe transportleidingen en installaties. Deze veranderingen hebben invloed op het natuurlijk evenwicht in een bepaald gebied. De consequenties van de ‘verstoring’ moeten nauwkeurig voorspeld of uitgezocht worden.

Luma Group B.V.

WAT GA JE DOEN?
Jij let op de werkzaamheden en activiteiten van Gasunie in verhouding tot flora en fauna. Regelmatig staat het onderzoek van de Adviseur Ecologie in het teken van een verandering in een ecosysteem die door toedoen van Gasunie plaats zal vinden of al is veroorzaakt. Denk hierbij aan het onderhoud aan bestaande transportleidingen, onderhoud aan een bestaande installaties, aanleg van nieuwe transportleidingen en installaties. Deze veranderingen hebben invloed op het natuurlijk evenwicht in een bepaald gebied. De consequenties van de ‘verstoring’ moeten nauwkeurig voorspeld of uitgezocht worden.

Je adviseert de afdelingen Omgevingsmanagement, Engineering (in geval van beleid en uitvoering in Projecten) en de afdeling Assetmanagement (in geval van Green Deal ‘biodiversiteit) op welke wijze de Gasunie activiteiten zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving en ecosysteem kunnen worden uitgevoerd waarbij getracht moet worden de waarde van het aanwezige ecosysteem te vergroten. Hiervoor is het soms nodig om het Gasunie standpunt ten opzichte van het Bevoegd Gezag (denk aan RVO, provincies, gemeenten en omgeving) overtuigend te verdedigen. Daarnaast adviseer je tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project over de ecologische aspecten en effecten, denk hierbij o.a. aan het groenonderhoud van de Gasunie assets.

Bovenstaande is samengevat in de onderstaande punten:

 • Het ontwikkelen en bijsturen van het Gasunie beleid op het gebied van natuur;
 • Adviseren over uit te voeren natuuronderzoeken;
 • Zelfstandig (laten) uitvoeren van natuuronderzoek;
 • Controleren van (door leveranciers) uitgevoerd natuuronderzoek;
 • Gesprekspartner voor toezichthoudende instanties en bevoegde gezagen;
 • Advisering en monitoring uitvoering groenonderhoud i.s.m. de multidisciplinaire projectenafdeling (OTM);
 • Het zowel schriftelijk als mondeling helder formuleren van adviezen en onderzoeksresultaten (onder andere natuurtoetsen, vergunnings- en ontheffingsaanvragen, voortoetsen, passende beoordelingen);
 • Ecologisch-juridische advisering in complexere projecten, richting zowel collega’s als externe opdrachtnemers (onder andere m.e.r. en stikstofdepositievraagstukken);
 • Adviseren over landschappelijke inpassing en het creëren van een ecologische meerwaarde in projecten;
 • Advies aan RvB Gasunie over de invulling van Green Deals.

 

WAT HEB JE NODIG?

Jij toont lef door bestaande (ingesleten) denkwijzen onder de loep te nemen, je krijgt energie van het spreken van mensen met verschillende belangen en invalshoeken waarin je kritische vragen blijft stellen. Je bent sterk in het analyseren van processen, je kunt snel een beeld vormen wat je vertaald naar een helder plan, bent soms wat eigenwijs en hebt ook uitstekende presentatie vaardigheden. Je bent in staat jouw standpunten te onderbouwen en af te wegen in het bedrijfsbelang.

Om als Adviseur Ecologie succesvol te zijn vragen wij daarnaast het volgende:

 • Een relevante opleiding op hbo-niveau of universitair niveau of (bijvoorbeeld Bos- en Natuurbeheer, Biologie, Omgevingswetenschappen of Milieukunde) met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring bij een ecologisch adviesbureau en/of overheid;
 • Kennis van beschermde soorten, Natura 2000-habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten;
 • Ervaring met natuurwetgeving en/of ecologisch-juridische vraagstukken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de (veld)onderzoeken van natuur, het rapporteren daarover en het helder uitleggen van (eventuele) maatregelen;
 • Je bent bereid om te werken op – of te reizen naar – andere plaatsen binnen Nederland, soms is het nodig hiervoor te overnachten;
 • Gasunie werkt volgens het Bring Your Own Device principe.Dit houdt in dat de kandidaat/ leverancier zelf een (zakelijke) mobiele telefoon en een goedwerkende laptop mee moet nemen/ ter beschikking moet stellen.

 

OPDRACHTGEVER EN AFDELING

Omgevingsmanagement (OO) is een afdeling binnen de unit Operations & Projects. Deze afdeling is erop gericht om beter georganiseerd te zijn op de externe ontwikkelingen in de omgeving van onze huidige en mogelijk toekomstige assets. Jij gaat werken bij de afdeling OOL, het Omgevingsloket. Het loket is het centrale punt waar zowel in- als externe partijen iedere dag terecht kunnen voor:

 • De afhandeling van omgeving gerelateerde vraagstukken (graafmeldingen, bestemmingsplannen, schades, rechten/vergunningen, etc.).
 • Landelijke expertise met betrekking tot omgevingsmanagement.
 • Asset gerelateerde data en informatie.
 • Functioneel beheer.

OO(L) staat voor een veilige leefomgeving rond de bedrijfsactiviteiten en assets van Gasunie. Om als bedrijf te kunnen doen wat we willen doen; beïnvloeden en verkrijgen we het juridisch kader, bewaken we de ongestoorde ligging en leveren we betrouwbare data en informatie. Relatie en reputatie zijn hierbij drijvende kernwaarden. Het Omgevingsloket werkt hier enthousiast aan mee met een team van ongeveer 35 mensen.

 

WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN?

Voor deze functie treed je in directe dienst bij Luma Group. Het salaris bepalen we immers samen in goed overleg en aan de hand van je huidige competenties / werkervaring. Tevens worden er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden gehanteerd. Wij vinden het belangrijk dat jij je verder ontwikkelt gedurende je Luma tijd! Ambities en innovaties worden dan ook zeer op prijs gesteld.

 

Ben je geïnteresseerd? Klik op de button ‘Solliciteer voor de functie’. Voor meer informatie over deze vacature of ons bedrijf, kun je contact opnemen met Thom van de Goor.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar thom@lumagroup.nl