0413-356094 info@lumagroup.nl

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 

 

 

 

 

 

Climate action

Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) “Klimaatactie” is opgesteld om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor miljoenen mensen en de natuur. Zo smelten de poolkappen en wordt het inkomen van vele mensen bedreigd door de extreme weersomstandigheden die de opwarming met zich mee brengt.

Om een bijdrage als organisatie te kunnen leveren aan SDG 13 kunnen verschillende aspecten worden doorgevoerd. Luma Group vind het belangrijk om duidelijk inzicht te verkrijgen in het energieverbruik van de organisatie. Dit doen we middels een een energiemonitoringssysteem. Naast energieverbruik hebben andere factoren als watergebruik en afval invloed op de duurzaamheid van onze organisatie.

Momenteel is Luma Group bezig om haar CO2-footprint in kaart te brengen. Een CO2-footprint geeft inzicht in de CO2 uitstoot die een organisatie veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld CO2 uitstoot door elektriciteit, gas, afval, transport (zakelijk, maar ook woon-werkverkeer), water en ook papierverbruik.