SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Climate action

Sustainable Development Goal (SDG 12) is opgesteld om duurzamer en efficiënter te produceren en consumeren. Dit omdat ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet haalt. Ook is het twaalfde duurzame ontwikkelingsdoel opgesteld om productie schoner te maken. Door de productieketen schoner te maken moet de hoeveelheid chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem afnemen.

Om een bijdrage als organisatie te kunnen leveren aan SDG 13 kunnen verschillende aspecten worden doorgevoerd. Luma Group vind het belangrijk om duidelijk inzicht te verkrijgen in het energieverbruik van de organisatie. Dit doen we middels een een energiemonitoringssysteem. Naast energieverbruik hebben andere factoren als watergebruik en afval invloed op de duurzaamheid van onze organisatie.

Momenteel is Luma Group bezig om haar CO2-footprint in kaart te brengen. Een CO2-footprint geeft inzicht in de CO2 uitstoot die een organisatie veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld CO2 uitstoot door elektriciteit, gas, afval, transport (zakelijk, maar ook woon-werkverkeer), water en ook papierverbruik.