SUSTAINABILITy

SUSTAINABLE

(GROEN & SAMENLEVING)

Wat doen we voor de samenleving en milieu ofwel wat zijn onze Sustainable Development Goals (SDG’s). Hierbij conformeren wij ons aan de SDG’s doeleinden voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030. Onze SDG’s baseren we op de 17 ambitieuze doelstellingen opgesteld door de VN, welke ook anoniem zijn geadopteerd door alle lidstaten. 

WIE ZIJN WE?

Een detacherings- en projectmanagementbureau, met als doel een significante bijdrage te leven op het gebied van Sustainability.

De samenleving heeft te maken met grote uitdagingen niet alleen op gebied van gezondheid, Milieu & klimaat, maar ook op het vlak van armoede, ongelijkheid, welvaart, vrede en rechtvaardigheid. We mogen van elkaar verwachten dat niet alleen onze dienstverlening en activiteiten, maar ook die van anderen, bijdragen aan een oplossing van deze belangrijke issues.

Middels 5 talent categorieën leveren wij het benodigde talent, om start-ups / bedrijven te ondersteunen met dezelfde visie en doelstelling om onze samenleving te verduurzamen.