SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

No poverty

Sustainable Development Goal 1 (SDG 1) ofwel Armoede is het belangrijkste ontwikkelingsdoel en is opgesteld om extreme armoede te beëindigen. Naar schatting leefde in 2015, 702 miljoen mensen met een dagelijks besteedbaar bedrag van 1,90 dollar of minder. Deze armoede heeft meerdere oorzaken. Zo dient de sociale zekerheid wereldwijd rondom werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een het hebben van een handicap worden verbeterd. Ook dient iedereen beschikking te krijgen tot economische middelen zodat arme mensen minder worden geraakt door natuurrampen, of sociale en economische crisis.

Luma Group draagt bij aan een duurzame ontwikkeling middels Social Return. Met deze aanpak proberen wij werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook garandeert Luma Group sociale voorzieningen met employee benefits. Dit zijn alle voordelen, die een werknemer naast zijn of haar salaris ontleent aan een dienstbetrekking bij een werkgever. Zo bieden wij een collectieve zorgverzekering aan, een aanvullende pensioenregeling en een fietsplan.

Tenslotte maakt Luma Group uitsluitend gebruik van Fairtrade Producten, om middels deze weg in mensen te investeren in ontwikkelingslanden. Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.