0413-356094 info@lumagroup.nl

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 

 

 

 

 

 

Responsible consumption and production

Sustainable Development Goal (SDG 12) is opgesteld om duurzamer en efficiënter te produceren en consumeren. Dit omdat ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet haalt. Ook is het twaalfde duurzame ontwikkelingsdoel opgesteld om productie schoner te maken. Door de productieketen schoner te maken moet de hoeveelheid chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem afnemen.

Door het afval te minimaliseren en meest ideaal- niets meer tot afval te laten verworden, ontstaat een kantooromgeving zonder afval. Luma Group streeft erna deze circulariteit onderdeel uit te laten maken van het inkoopbeleid. Daarbij focussen wij bijvoorbeeld op aanschaf van producten met een gegarandeerde levensduur of producten welke te zijn hergebruiken. Zoals reeds eerder beschreven zijn de afval processen Luma Group zover mogelijk verduurzaamd door afval te scheiden en tevens voedselverspilling te voorkomen.

Omtrent SDG 12 zorgt ook ons MJOP voor een actieve bijdrage. Ons MJOP is afgestemd op het uit te voeren onderhoud voor de komende 5 tot 25 jaar.