SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Decent work and economic growth

Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) is opgesteld om fatsoenlijk en werk te creëren voor iedereen op de wereld. Hierbij dienen er goede werkomstandigheden te zijn. Ook dient het werk economische groei te stimuleren zonder dat het milieu wordt aangetast. Tussen 2016 en 2030 zijn er 470 miljoen extra banen nodig.

Dit doen wij door eerlijke kansen te bieden voor iedereen en ook maatschappelijk verantwoord personeel te werven. Ook hebben wij actief contact met scholen en studenten om bij te dragen aan een nog verdere optimalisatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We bieden studenten tevens de mogelijkheid om bij Luma Group te komen stagelopen. Op het gebied van werkplekken proberen we de omgeving te stimuleren met planten en beweging te stimuleren. Tenslotte werken wij ook samen met maatschappelijk betrokken instanties zoals bijvoorbeeld het UWV.