SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Quality education

Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) is opgesteld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook is het doel opgesteld om levenslang leren voor iedereen te bevorderen. Op inhoudelijk vlak dient het onderwijs onderwerpen als duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te behandelen.

Luma Group draagt hieraan bij door uitsluitend door maatschappelijk verantwoord in te kopen. Zo ontstaan eerlijke kansen voor iedereen. Door fair trade producten te kopen investeren we in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair trade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Dit heeft als gevolg dat kinderen de kans krijgen om naar school te gaan.

Naast het inkopen van fair trade producten probeert Luma Group ook SDG impact realiseren door producten en diensten af te nemen bij Social Firms en/of Social Enterprise organisaties. Dit zijn sociale organisaties die de te leveren producten of diensten gebruiken om maatschappelijke winst te realiseren.

Tevens staat Luma Group in verbinding met maatschappelijke organisaties als scholen om een bijdrage te leveren aan SDG 4. Zo werken wij actief samen het Koning Willem 1 college in ’s-Hertogenbosch en de Leijgraaf in Veghel, om studenten bij ons een stageplaats aan te bieden. Om op deze manier proberen wij tevens een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te realiseren. Bovendien kan een vraag vanuit de markt dan ook beter gematcht worden.