SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Reduced inequalities

Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) is opgesteld om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11% toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen blijft inkomensongelijkheid toenemen.

Middels Social Return probeert Luma Group meer werkgelegenheid te creëren voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast door Fairtrade producten te kopen investeren we (indirect) in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair trade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden.