SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Sustainable cities and communities

Sustainable Development Goal 11 (SDG 11) “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam” is een breed inzetbaar doel. Dit doel is ontstaan als gevolg van de verstedelijking. Verstedelijking wil zeggen dat het aantal mensen dat in de stad woont stijgt en in de toekomst blijft toenemen. In 2030 wordt verwacht dat zo’n 60% van de wereldbevolking in de stad woont. Het grootste deel van deze verstedelijking vindt plaats in ontwikkelingslanden. Hier zijn 823 miljoen mensen in sloppenwijken gevestigd.

Naast het duurzaam omgaan met watervoorzieningen, heeft Luma Group een duurzaam en strategisch huisvestingsbeleid. In ons strategisch huisvestingsbeleid wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld krimp/groei, leegstand en nieuwbouw over een periode van 10 – 20 jaar. Hetzelfde geldt voor het MJOP (meerjarenonderhoudsplan).