SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Peace, justice and strong institutions

Sustainable Development Goal 16 (SDG 16) is opgesteld om geweld en corruptie te bestrijden. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is duurzame ontwikkeling vrijwel onmogelijk. Ook dienen rechtssystemen met dit ontwikkelingsdoel te worden versterkt op nationaal en internationaal niveau. Momenteel kost Corruptie, diefstal en belastingontwijking ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar.

Luma Group zorgt voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers. Zo checken we of alle vergunningen op orde zijn. Dit betreft de gebruiksvergunningen, energie certificaten, ontruimingsplannen en BHV. Veiligheid houdt ook in dat er secuur wordt omgegaan met gegevens. Dit kunnen gegevens van klanten zijn, maar ook interne gegevens binnen onze organisatie. Borging hiervan vindt plaats middels een actief ISO en AVG Privacy beleid.