SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Gender equality

Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) is opgesteld om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen wereldwijd te waarborgen. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Ook in westerse landen heerst nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wist je dat in Nederland mannen gecorrigeerd 7% meer verdienen dan vrouwen?

Luma Group levert als organisatie een bijdrage door zorg te dragen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden te hanteren die het bijvoorbeeld makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om de flexibele werktijden en verlofregelingen maximaal te benutten binnen onze organisatie. Daarnaast zetten wij ons in voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, middels enkele trainee trajecten zoals Assistent-Landmeter.