SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Life on land

Sustainable Development Goal 15 (SDG 15) is opgesteld om het gebruik van ecosystemen te verduurzamen. De aarde verliest jaarlijks 13 miljoen hectare bos. Daarbij ontstaat jaarlijks een woestijnvorming van 3,6 miljard hectare. Ook in Nederland zijn er problemen met betrekking tot ontbossing. Ongeveer 33% van de boomsoorten in Nederland staan op de Rode Lijst en zijn dus bedreigd.

Luma Group werkt geheel digitaal en daarmee nagenoeg papierloos. We maken dan ook dankbaar gebruik van de huidige cloudoplossingen. Ook bieden groenoplossingen in de werkomgeving kansen voor mens en milieu. Uit onderzoek blijkt dat groen op kantoor (meer planten op de werkvloer) zorgt voor stress vermindering en verbetering van het geluksgevoel. Op ons kantoor is veel groen te vinden en ook het kantoor is voorzien van een prachtige tuin, waarbij ook nog eens meerder bomen zijn aangeplant. Bij SDG15 vinden wij ook weer de inkoop van fair trade producten van belang, waarbij de producent gebruik maakt van milieuvriendelijke productieprocessen.