ENERGIETRANSITIE

Het klimaat verandert wereldwijd, zo ook in Nederland. Om de negatieve gevolgen hiervan zoveel mogelijk te voorkomen, zijn voor de energietransitie in het Klimaatakkoord maatregelen en afspraken vastgesteld. Door het verdwijnen van de fossiele bronnen kunnen de maatregelen winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur (Energietransitie, RIVM).

Meerdere professionals binnen Luma Group houden zich bezig met de energietransitie binnen Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden om hieraan te werken en ieder doet op zijn eigen manier. Met welke projecten onze collega’s Ewoud en Nick zich bezighouden, wat hun functie zo mooi maakt en welke tips ze voor jou hebben? Dat lees je hieronder.

Collega Ewoud - Databeheerder bij N.V. Nederlandse Gasunie

‘’Mijn ochtend start altijd met het doornemen van de mail, waarna we met het gehele team de week aftrappen met de werkstart. Tijdens deze bespreking worden de binnengekomen projecten verdeeld en bekijken we of en waar er mogelijke knelpunten zitten. Na de werkstart controleer ik enkele recente verwerkte metingen van collega’s op mogelijke risico’s. Er kunnen ooit maatregelen genomen moeten worden door diverse risico’s, zoals het ophogen van het maaiveld of het aanbrengen van beschermplaten. 

Verder verwerk ik meetgegevens van projecten. Dit zijn veelal projecten waarbij een aanpassing op een leiding is geweest, een leiding is vervangen of een geheel nieuw tracé is gebouwd. Een recent voorbeeld hiervan is het project in Noord-Nederland (Emmen), waarbij de industrie overschakelt van laag-calorisch gas naar hoogcalorisch gas en waterstof. Het betreft hier dus twee nieuwe leidingen. Met deze projecten komt Nederland weer een stapje dichterbij de omschakeling van het Groningen-gas naar duurzamere alternatieven.

Aan het eind van de dag komt er nog een dataverzoek binnen van een aannemer die nabij onze gasleiding werkzaamheden wil verrichten en daarom de locatie van onze gasleiding opvraagt. Deze bestanden lever ik uit aan ons omgevingsloket, zodat deze naar de aannemer worden verzonden. De aannemer kan dan rekening houden met de positie van onze gasleiding, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden verricht.

Wat mijn functie zo mooi maakt, is dat je erg concreet bezig bent met projecten die een grote bijdragen leveren aan de energietransitie. Daarnaast is er veel afwisseling met andere werkzaamheden. Denk aan de datalevering aan derden, verbetertrajecten en andere projecten zoals het verwerken en controleren van metingen ten behoeve van een veilige ligging van de gasleiding. Natuurlijk niet te vergeten, maken mijn leuke collega’s mijn functie nóg mooier!

Binnen mijn carrière hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan grote projecten en het doorvoeren van verbeteringen binnen de Gasunie, waardoor er slimmer met de data kan worden omgegaan”.  

Mijn tip voor jou?!

”Probeer betrokken te zijn bij de uitvoering van projecten. Het werken in een projectomgeving met verschillende partijen geeft enorm veel inzichten over wat nodig is in de omschakeling naar een duurzaam energielandschap’’.

Collega Nick - Project Ingenieur Energie bij MUG Ingenieursbureau

‘’Geen werkdag is hetzelfde. Zo begin ik de ene dag met het uitwerken van een aantal openstaande acties, gevolgd door in- of extern overleg. Uit deze overleggen kunnen weer vervolgacties komen, denk hierbij aan het uitwerken van een ontwerp, contact leggen met bevoegd gezag, rapportages opstellen etc. Andere dagen ben ik op kantoor aanwezig bij bijvoorbeeld een opdrachtgever of ben ik juist op pad om een project locatie te bezoeken. Dit houdt het werk lekker divers.

Eén van de projecten waarmee ik bezig ben, bevindt zich rondom Sint Maarten (NH). Hier dient het elektriciteitsnet versterkt te worden. In een bouwteam met specialisten van Liander en A.Hak werken wij aan het ontwerpen van een viertal nieuwe 20kV middenspanningsverbindingen. De nieuwe kabelverbindingen doorkruisen een groot gebied met zo’n 200 verschillende stakeholders. Een omvangrijke opgave waarvoor wij een technisch ontwerp (DO en UO) en omgevingsmanagement verzorgen. We werken het tracé uit van een voorlopig ontwerp tot een definitief en uitvoeringsontwerp.

Wat voor mij het werk zo mooi maakt, is het feit dat ik mijn steentje bijdraag aan een complexe uitdaging, namelijk de energietransitie, en daarbij met plezier naar mijn werk ga. Het is mooi dat ik de kans heb om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie, maar voor mij is het werken in een omgeving waar ik mijzelf op mijn gemak voel en waar geen dag hetzelfde is minstens zo belangrijk.

Wat ik nog wil bereiken binnen mijn carrière? Meer ervaring opdoen op het gebied van coördineren en leiden van projecten, ofwel doorgroeien naar een projectleidersrol. Of ik daarna door zou willen groeien richting projectmanager of toch een andere kant op wil, is iets wat ik tegen die tijd wel zie”.

Mijn tip voor jou?!

”Zoals ik aangaf en zoals menig mens weet, is de energietransitie een complexe uitdaging. Enige achtergrond als een studie in de richting van energie/duurzaamheid is mooi meegenomen. Echter, om met deze uitdaging aan de slag te kunnen gaan, is het met name van belang dat je enthousiast wordt van de energietransitie en nieuwsgierig bent naar wat nog komen gaat’’.

Zelf aan de slag binnen de energietransitie?

Bekijk de mogelijkheden via onderstaande knop!